• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 73 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1131/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2018-2019

 • 1131_tongketthidua.pdf
 • donvi_thi-dua_2018---2019.rar
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 17/04/2019
1119/SGDĐT-NV1

Xét tốt nghiệp học sinh học mô hình trường học mới

 • 1119_truonghocmoi.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/04/2019
1098/SGDĐT-NV1

Hội nghị chuyên đề bộ môn Tin học bậc THCS năm học 2018-2019

 • 1098_hoinghitinhoc_thcs.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/04/2019
1100/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS năm học 2018-2019

 • 1100_huongdanxettotnghiep.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/04/2019
1099/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra tập trung học kỳ II lớp 12 năm học 2018-2019

 • 1099_kiemtrahockyii.pdf
 • 5_mauphieutltn_chammay.pdf
 • 5_mauphieutltn_chamtay.xls
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/04/2018
1104/SGDĐT-NV1

Báo cáo thực trạng tổ chức hoạt động đào tạo bồi dưỡng trong các cơ sở GDTX

 • 1104_daotaoboiduong.pdf
 • dinhkem-v1104.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/04/2019
969/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2019-2020

 • 969_tuyensinhdantoc.pdf
 • cac_mau_kem_cv_so_969_hdts_lop_6.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/01/2000
929/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn tổ chức khảo sát chính thức chương trình đánh giá kết quả học tập của HS lớp 11 năm học 2018-2019

 • 929_khaosatchinhthuc.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 01/04/2019
925/SGDĐT-NV1

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6

 • 925_ngaysachvietnam.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/04/2019
774/SGDĐT-NV1

Điều chỉnh lịch kiểm tra học kì II năm học 2018-2019 bậc THCS

 • 774_dieuchinhlichthithcs.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/03/2019
714/SGDĐT-NV1

Triển khai Kế hoạch tuyển sinh quân sự

 • 714_tuyensinhquansu.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/03/2019
704/SGDĐT-NV1

Kiểm tra học kỳ II và Tổng kết năm học 2018-2019 bậc trung học

 • 704_kiemtrahocky.pdf
 • bieumau.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/03/2019
683/SGDĐT-NV1

Hội nghị chuyên đề môn Hóa học bậc trung học năm học 2018-2019

 • 3_683_hoinghichuyendemonhoa.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/03/2019
626/BTC

Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thao GDQPAN

 • 626_lamtotcongtacgdqp.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/03/2019
600/SGDĐT-NV1

Tổ chức hội nghị giao ban Hiệu trưởng các trường THPT

 • 600_hoinghigiaoban.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2019
529/BC-SGDĐT

Báo cáo kết quả công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2018

 • 529_baocaophocap.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/02/2019
525/SGDĐT-NV1

Thực hiện Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ sổ sách trong các trường

 • 525_chanchinhlamdunghoso.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/02/2019
440/SGDĐT-NV1

Báo cáo kết quả sử dụng bảng tương tác và báo cáo số liệu thống kê

 • 440_bcbtt.pdf
 • thongkebangtt.xls
 • thongkesl.xls
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/02/2019
08/KH-BTC

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc & Bế mạc Hội thao Giáo dục QP và AN THPT tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm học 2018-2019

 • 08_khhtqp.pdf
 • sodo.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/02/2018
94/QĐ-SGDĐT

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tình hình hoạt động thư viện trường học năm học 2018-2019

 • 1_94_kiemtrathuvien_nv1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/02/2019