• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 148 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
467/SGDĐT-NV1

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2020

 • cv-467-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/02/2020
406/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-406-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/02/2020
336/SGDĐT-NV1

Tạm hoãn thời gian tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác quản lý, tổ chức hoạt động thư viện trường học năm học 2019-2020

 • cv-336-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/02/2020
237/SGDĐT-NV1

Điều chỉnh nội dung cho hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục Mầm non

 • cv-237-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/01/2020
81/QĐ-SGDĐT

Quyết định công nhận giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019 - 2020

 • 6_qd-81_congnhangvhddatgiai.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/01/2020
80/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019 - 2020

 • 5_qd-80_pheduyetduandatgia.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/01/2020
3960/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề về cách thức tổ chức học tập trải nghiệm & dạy học theo chủ đề trong dạy học môn Lịch sử, địa lý cấp THCS & THPT

 • cv-3960-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/12/2019
3798/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề Tổ/Nhóm trưởng môn Ngữ văn

 • cv-3798-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 05/12/2019
3776/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học, năm học 2019-2020

 • 3776_kh_thikhkt.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/12/2019
3778/SGDĐT-NV1

Bổ sung lịch kiểm tra tập trung lớp 12 học kỳ I, năm học 2019-2020

 • cv-3778-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/12/2019
3751/SGDĐT-NV1

Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán năm 2019

 • cv-3751-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/12/2019
3743/SGDĐT-NV1

Tập huấn, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn môn Địa lý cấp THPT năm học 2019-2020

 • cv-3743-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/11/2019
3742/SGDĐT-NV1

Tập huấn Triển khai bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp TH, THCS, THPT

 • cv-3742-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/11/2019
3685/SGDĐT-NV1

Triển khai Cuộc thi Đua thuyền lập trình Arduino bằng năng lượng mặt trời

 • cv-3685-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/11/2019
3655/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học GDQP-AN, năm học 2019-2020

 • cv-3655-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/11/2019
3624/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề tổ/nhóm trưởng bộ môn Sinh học

 • cv-3624-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/11/2019
3604/SGDĐT-NV1

Kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc trung học, năm học 2019-2020

 • cv-3604-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/11/2019
3582/SGDĐT-NV1

Tập huấn CBQL, giáo viên về giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong GDTrH

 • cv-3582-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/11/2019
5250/SGDĐT-NV1

Tham gia diễn đàn giáo dục đổi mới, sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2020

 • cv-3563-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/11/2019
3477/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-3477-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/11/2019