• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tạm hoãn thời gian tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác quản lý, tổ chức hoạt động thư viện trường học năm học 2019-2020

Tiêu đề: Tạm hoãn thời gian tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác quản lý, tổ chức hoạt động thư viện trường học năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 336/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 07/02/2020
Ngày ban ký: 07/02/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tạm hoãn thời gian tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác quản lý, tổ chức hoạt động thư viện trường học năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-336-2020-1.pdf