• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Tạm ngưng các hoạt động không cần thiết trong trường học để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tiêu đề: Tạm ngưng các hoạt động không cần thiết trong trường học để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 4108/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 03/12/2020
Ngày ban ký: 03/12/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tạm ngưng các hoạt động không cần thiết trong trường học để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: covid.pdfVăn bản khác