• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 146/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 12/01/2023
Ngày ban ký: 12/01/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_68_06012023.pdfTệp đính kèm: cv-146-2023_0001.pdfVăn bản khác