• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Thẩm định và nộp hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019

Tiêu đề: Thẩm định và nộp hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 1017/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 08/04/2019
Ngày ban ký: 08/04/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thẩm định và nộp hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1017_vanban.pdfTệp đính kèm: maudanhsach.xlsVăn bản khác