• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Tiêu đề: Tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Số/Ký hiệu: 1616/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 22/05/2019
Ngày ban ký: 22/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1616_2019.signed.pdfTệp đính kèm: 2164_bgddt_gdcthssv.signed.pdfVăn bản khác