• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Thông báo V/v tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Thông báo V/v tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 2278/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 02/06/2021
Ngày ban ký: 02/06/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thông báo V/v tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2278-2021-1.pdfVăn bản khác