• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL ngành giáo dục và đào tạo (lần 2)

Tiêu đề: Thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL ngành giáo dục và đào tạo (lần 2)
Số/Ký hiệu: 4795/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 09/12/2022
Ngày ban ký: 09/12/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL ngành giáo dục và đào tạo (lần 2)
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4795-2022_0001.pdfVăn bản khác