• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Thực hiện Báo cáo Thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019

Tiêu đề: Thực hiện Báo cáo Thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 2694/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04/10/2018
Ngày ban ký: 04/10/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện Báo cáo Thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2694_thongkegd_khtc.pdf