• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống qua Cổng DVC Quốc gia

Tiêu đề: Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống qua Cổng DVC Quốc gia
Số/Ký hiệu: 3692/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 23/09/2022
Ngày ban ký: 23/09/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống qua Cổng DVC Quốc gia
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3692-2022.pdf