• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tích cực tham gia đăng ký sáng kiến, cải tiến công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Tích cực tham gia đăng ký sáng kiến, cải tiến công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 1025/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 01/01/2000
Ngày ban ký: 01/01/2000
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tích cực tham gia đăng ký sáng kiến, cải tiến công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1025_cchc.pdfVăn bản khác