• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tổ chức kiểm kê tài sản cố định và cập nhật tăng, giảm tài sản vào Phần mềm Quản lý tài sản công trực tuyến QLTS.VN trong năm 2022

Tiêu đề: Tổ chức kiểm kê tài sản cố định và cập nhật tăng, giảm tài sản vào Phần mềm Quản lý tài sản công trực tuyến QLTS.VN trong năm 2022
Số/Ký hiệu: 4858/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 13/12/2022
Ngày ban ký: 13/12/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức kiểm kê tài sản cố định và cập nhật tăng, giảm tài sản vào Phần mềm Quản lý tài sản công trực tuyến QLTS.VN trong năm 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4858-2022_0001.pdfVăn bản khác