• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tổ chức tập huấn về lông ghép giới trong quản lý, dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên trường trung học

Tiêu đề: Tổ chức tập huấn về lông ghép giới trong quản lý, dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên trường trung học
Số/Ký hiệu: 4607/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 25/11/2022
Ngày ban ký: 25/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tổ chức tập huấn về lông ghép giới trong quản lý, dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên trường trung học
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4607-2022_0001.pdf