• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai dịch vụ VT&CNTT phục vụ ứng dụng CNTT Ngành Giáo dục năm học 2019-2020

Tiêu đề: Triển khai dịch vụ VT&CNTT phục vụ ứng dụng CNTT Ngành Giáo dục năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 1734/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 03/06/2019
Ngày ban ký: 03/06/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai dịch vụ VT&CNTT phục vụ ứng dụng CNTT Ngành Giáo dục năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1734-2019-1.pdf