• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai một số điểm mới liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung

Tiêu đề: Triển khai một số điểm mới liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung
Số/Ký hiệu: 1105/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 16/04/2020
Ngày ban ký: 16/04/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai một số điểm mới liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1105-2020-1.pdfTệp đính kèm: trinh_ky._van_ban_ubnd_tinh_trien_khai_luat_tccqdp.pdf