• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 252/QĐ-BVĐ ngày 29/8/2022 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 252/QĐ-BVĐ ngày 29/8/2022 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 4223/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 31/10/2022
Ngày ban ký: 31/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 252/QĐ-BVĐ ngày 29/8/2022 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 252_qd-bvd_0001.signed.pdfTệp đính kèm: cv-4223-2022_0001.pdfVăn bản khác