• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Quyết định số 880/QĐ-BCT ngày 11/03/2021 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 880/QĐ-BCT ngày 11/03/2021 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Số/Ký hiệu: 1321/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 02/04/2021
Ngày ban ký: 02/04/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai Quyết định số 880/QĐ-BCT ngày 11/03/2021 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1321-2021-1.pdfVăn bản khác