• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng

Tiêu đề: Triển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng
Số/Ký hiệu: 1641/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 24/05/2019
Ngày ban ký: 24/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_1641_2019.signed.pdfTệp đính kèm: cv5101.pdf