• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thể lệ ban hành kèm theo QĐ số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ GD&ĐT và phát động tham gia Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẤN V)

Tiêu đề: Triển khai Thể lệ ban hành kèm theo QĐ số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ GD&ĐT và phát động tham gia Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẤN V)
Số/Ký hiệu: 4658/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 29/11/2022
Ngày ban ký: 29/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Thể lệ ban hành kèm theo QĐ số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ GD&ĐT và phát động tham gia Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẤN V)
File đính kèm: Tệp đính kèm: thelekhoinghiep.pdfTệp đính kèm: cv-4658-2022_0001.pdfVăn bản khác