• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT đối với một số hoạt động đầu năm học 2019-2020

Tiêu đề: Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT đối với một số hoạt động đầu năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 2522/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 13/08/2019
Ngày ban ký: 13/08/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT đối với một số hoạt động đầu năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_2522_2019.signed.pdf