• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
Số/Ký hiệu: 1241/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 25/04/2019
Ngày ban ký: 25/04/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
File đính kèm: Tệp đính kèm: 993_ct_bgddt.signed.pdfTệp đính kèm: cv-1241-2019.signed.pdfVăn bản khác