• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai thực hiện Thông báo số 5125/TB-UBND và khắc phục những hạn chế sau khi kiểm tra việc quản lý, giảng dạy và sử dụng thiết bị GDQPAN

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông báo số 5125/TB-UBND và khắc phục những hạn chế sau khi kiểm tra việc quản lý, giảng dạy và sử dụng thiết bị GDQPAN
Số/Ký hiệu: 1662/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 28/05/2019
Ngày ban ký: 28/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông báo số 5125/TB-UBND và khắc phục những hạn chế sau khi kiểm tra việc quản lý, giảng dạy và sử dụng thiết bị GDQPAN
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1662.pdf