• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai thực hiện Thông tư 06/2019 về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư 06/2019 về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Số/Ký hiệu: 1243/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 25/04/2019
Ngày ban ký: 25/04/2019
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư 06/2019 về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
File đính kèm: Tệp đính kèm: 06_2019_tt_bgddt.signed.pdfTệp đính kèm: cv-1243-2019.signed.pdfVăn bản khác