• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 3050/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 10/08/2022
Ngày ban ký: 10/08/2022
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3050-2022.pdfVăn bản khác