• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 4523/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 21/11/2022
Ngày ban ký: 21/11/2022
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt-15.pdfTệp đính kèm: mau-so-theo-doi-dg-nguoi-hoc.pdfTệp đính kèm: dia-li.pdfTệp đính kèm: hoa.pdfTệp đính kèm: li.pdfTệp đính kèm: mau-gcn-hoan-thanh.pdfTệp đính kèm: sinh.pdfTệp đính kèm: so-theo-doi-va-danh-gia-nguoi-hoc.pdfTệp đính kèm: su.pdfTệp đính kèm: toan.pdfTệp đính kèm: van.pdfTệp đính kèm: vb-ubnd-tinh.pdfTệp đính kèm: cv-4523-2022_0001.pdfVăn bản khác