• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 4880/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 13/12/2022
Ngày ban ký: 13/12/2022
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 17-2022-tt-bgddt.pdfTệp đính kèm: cv-4880-2022_0001.pdfVăn bản khác