• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 162/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 16/01/2023
Ngày ban ký: 16/01/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 23_2022_tt_bgddt.pdfTệp đính kèm: cv-162-2023_0001.pdfVăn bản khác