• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai thực hiện văn bản số 1018/STC-GCS ngày 01/3/2019 của Sở Tài chính

Tiêu đề: Triển khai thực hiện văn bản số 1018/STC-GCS ngày 01/3/2019 của Sở Tài chính
Số/Ký hiệu: 824/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 25/03/2019
Ngày ban ký: 25/03/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện văn bản số 1018/STC-GCS ngày 01/3/2019 của Sở Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: 824_khtc.pdfVăn bản khác