• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện văn bản số 4073/SXD-QLXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng

Tiêu đề: Triển khai thực hiện văn bản số 4073/SXD-QLXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng
Số/Ký hiệu: 4682/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30/11/2022
Ngày ban ký: 30/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện văn bản số 4073/SXD-QLXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng
File đính kèm: Tệp đính kèm: vb-4073.pdfTệp đính kèm: qd-218.pdfTệp đính kèm: cv-4682-2022_0001.pdfVăn bản khác