• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Văn bản số 5647/BGDĐT-QLCL ngày 27/10/2022 của Bộ GDĐT, ban hành hướng dẫn thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm GDNN-GDTX

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Văn bản số 5647/BGDĐT-QLCL ngày 27/10/2022 của Bộ GDĐT, ban hành hướng dẫn thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm GDNN-GDTX
Số/Ký hiệu: 4267/SGDĐT-NV2
Ngày ban hành: 02/11/2022
Ngày ban ký: 02/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Văn bản số 5647/BGDĐT-QLCL ngày 27/10/2022 của Bộ GDĐT, ban hành hướng dẫn thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm GDNN-GDTX
File đính kèm: Tệp đính kèm: 320-qd-ttg.signed.pdfTệp đính kèm: cv-4267-2022_0001.pdfVăn bản khác