• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Triển khai văn bản số 2284/UBND-KGVX ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai văn bản số 2284/UBND-KGVX ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 658/SGĐ9T-VP
Ngày ban hành: 12/03/2019
Ngày ban ký: 12/03/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản số 2284/UBND-KGVX ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: 658_dieutradanso.pdfTệp đính kèm: cv2284.pdfVăn bản khác