• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Văn bản số 4637/STC-TCHCSN ngày 04/8/2022 của Sở Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Tiêu đề: Triển khai Văn bản số 4637/STC-TCHCSN ngày 04/8/2022 của Sở Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
Số/Ký hiệu: 4221/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 31/10/2022
Ngày ban ký: 31/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Văn bản số 4637/STC-TCHCSN ngày 04/8/2022 của Sở Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
File đính kèm: Tệp đính kèm: 4637.pdfTệp đính kèm: cv-4221-2022_0001.pdf