• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai văn bản số 6429/STC-ĐT ngày 25/10/2022 của Sở Tài chính về tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp được phê duyệt, phân bổ kinh phí trước ngày 15/9/2021

Tiêu đề: Triển khai văn bản số 6429/STC-ĐT ngày 25/10/2022 của Sở Tài chính về tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp được phê duyệt, phân bổ kinh phí trước ngày 15/9/2021
Số/Ký hiệu: 4224/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 31/10/2022
Ngày ban ký: 31/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản số 6429/STC-ĐT ngày 25/10/2022 của Sở Tài chính về tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp được phê duyệt, phân bổ kinh phí trước ngày 15/9/202
File đính kèm: Tệp đính kèm: 6429.pdfTệp đính kèm: cv-4224-2022_0001.pdfVăn bản khác