• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Tuyên truyền, phổ biến các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch

Tiêu đề: Tuyên truyền, phổ biến các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch
Số/Ký hiệu: 480/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 25/02/2019
Ngày ban ký: 25/02/2019
Loại văn bản: Luật
Trích yếu: Tuyên truyền, phổ biến các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch
File đính kèm: Tệp đính kèm: 480_luatsuadoibosung.pdfTệp đính kèm: danhmuc480.pdfTệp đính kèm: luat37.pdfTệp đính kèm: luatsuadoibosung.pdf