• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Số / Kí hiệu Tiêu đề Loại văn bản Phòng ban Ngày ban hành
3402/SGDĐT-TTr

Phổ biến tuyên truyền các nội dung Luật Tiếp cận thông tin, Quy chế cung cấp thông tin cho công dân

 • 3402_thanhtra.pdf
 • tailieu.rar
Văn bản Phòng Thanh tra 13/12/2018
3368/SGDĐT-VP

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019

 • 3368_baocaosokethki_vp.pdf
 • decuongbaocao.doc
 • phulucbaocao.xls
Văn bản Văn phòng Sở 11/12/2018
3365/SGDĐT-VP

Phối hợp báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019

 • 3365_phoihopbaocapsokethki_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/12/2018
3276/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học, năm học 2018-2019

 • 1_32_2017_tt_bgddt.pdf
 • 2_995_huongdancuocthi_sgddt.pdf
 • 3_3276_kehoachtochucthikhkt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 04/12/2018
3220/SGDĐT-CTTT

Tham gia Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 - Năm 2019

 • 3220_vietthuquocte_cttt.pdf
 • thele.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 28/11/2018
3203/HD-SGDĐT

Hướng dẫn Công nhận sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • 3203_vp.pdf
 • phuluc_3203_i.doc
 • phuluc_3203_ii.doc
Văn bản Văn phòng Sở 26/11/2018
1246/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 1246_skkn_vp.pdf
 • tieuchuan_kemtheo1246.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/11/2018
3174/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc trung học, năm học 2018-2019

 • 3174_huongdankiemtrahk1.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 22/11/2018
3157/KH-SGDĐT

Kế hoạch Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông lần thứ VIII năm học 2018-2019

 • 3157_hoithaoqp.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 21/11/2018
3142/KH-SGDĐT

Kế hoạch truyền thông về GDĐT tỉnh Đồng Nai năm học 2018-2019

 • 3142_truyenthonggd_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/11/2018
3082/SGDĐT-TTr

Góp ý dự thảo luật giáo dục

 • 3082_gopyluatgiaoduc.pdf
 • luatgiaoduc.rar
Luật Phòng Thanh tra 13/11/2018
3034/SGDĐT-TTr

Thực hiện Kế hoạch số 11679/KH-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 3034_ttr.pdf
 • cv11679_ubnd.pdf
 • qd22ttg.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/11/2018
3035/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư Pháp

 • 3035_ttr.pdf
 • dinhkemcv3035.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 08/11/2018
3033/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018

 • 3033_ttr.pdf
 • dinhkemcv3033.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 08/11/2018
2994/SGDĐT-KTKĐCLGD

Đăng ký đánh giá ngoài để công nhận trường học đạt kiểm định CLGD, đạt chuaa63n quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo

 • 2994_danhgiangoai_ktkd.pdf
 • 2994_maudk.doc
Văn bản Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD 05/11/2018
2986/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 4134_vientro_skhdt.pdf
 • 2986_vientro_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 05/11/2018
2985/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn hoạt động Cụm thi đua năm học 2018-2019

 • 2985_cumthidua_tccb.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/11/2018
2954/SGDĐT-CTTT

Phối hợp thực hiện chương trình hướng nghiệp "Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương lai" năm học 2018-2019

 • 2954_taphuanhuongnghiep_cttt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 02/11/2018
2962/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật học sinh trung học

 • 2962_khkt_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 02/11/2018
1121/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua các đơn vị thuộc Cụm thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019

 • 1121_tieuchithidua_tccb.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 01/11/2018
2937/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 2937_hoithaoquocphong.pdf
 • cv11445.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 31/10/2018
2918/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm trường PTDTNT giai đoạn 2008-2018

 • 2918_gddt_gdtrh.pdf
 • du_thao_bao_cao_docx.docx
 • phu_luc_kem_bc_so_docx.doc
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 29/10/2018
2915/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Phổ cập bậc trung học

 • 2915_pcgd_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 29/10/2018
2904/SGDĐT-KTKĐCLGD

Triển khai thực hiện các Thông tư quy định về kiểm định CLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, tiểu học và trường trung học

 • 2904_ktkd.pdf
Văn bản Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD 25/10/2018
2906/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Quy đổi hình thức xếp loại học tập, năng lực và phẩm chất đối với học sinh học mô hình trường học mới

 • 2906_truonghocmoi_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 25/10/2018
2873/SDDĐT-KHTC

Triển khai văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện bán hoặc thanh lý tài sản công tác các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 • 2873_thanhlytaisan_khtc.pdf
 • 5297gcs.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/10/2018
2863/SGDĐT-CTTT

Triển khai thực hiện tuyên truyền và phổ biến về tác hại của các chất gây nghiện nói chung và shisha nói riêng

 • 2863_chatgaynghien_cttt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 22/10/2018
2858/SGDĐT-VP

Áp dụng Quy định đánh giá sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • 2858_skkn_vp.pdf
 • qdtieuchuanskkn_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/10/2018
2799/SGDĐT-CTTT

Triển khai Thông tư 09/2018 về việc hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

 • 2799_trogiuptreem_cttt.pdf
 • 3576.signed.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 15/10/2018
2798/SGDĐT-CTTT

Tham gia Cuộc thi viết về người đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai

 • 2798_vietdaibieuhdndtinh_cttt.pdf
 • cv719.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 15/10/2018
2793/SGDĐT-GDTrH

Phối hợp triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

 • 2793_giaovientienganh_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 15/10/2018
2795/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 8179/KH-UBND ngày 3/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025

 • 2795_phanluonghocsinh_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 15/10/2018
2790/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Báo cáo tổng kết 10 năm trường PTDTNT giai đoạn 2008-2018

 • decuong.pdf
 • 2790_baocaodt_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 15/10/2018
2283/SGDĐT-KHTC

Thực hiện các khoản thu, các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2018-2019

 • 2283_bosung2166_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/08/2018
2166/SGDĐT-KHTC

Thực hiện các khoản thu, các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2018-2019

 • 2166_thuchiencackhoanthu1819_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/08/2018
2786/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2018-2019

 • csvc_thietbi_khtc.pdf
 • bieumau.xlsx
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 12/10/2018
2700/SGDĐT-VP

Tăng cường quản lý văn bản, tài liệu điện tử trên môi trường mạng

 • 2700_quanlytailieu_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 04/10/2018
2694/SGDĐT-KHTC

Thực hiện Báo cáo Thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019

 • 2694_thongkegd_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/10/2018
2671/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng hồ sơ sổ sách nhà trường và cập nhật cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo

 • 2671_quanlyhsss_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 03/10/2018
2685/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Triển khai công văn số 4467/BGDĐT-GDQPAN

 • 2685_trienkhaicongvan4467_gdtrh.pdf
 • 4467_bgddt_gdqpan.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 03/10/2018
2667/SGDĐT-KHTC

Đính chính văn bản số 2622/SGDĐT-KHTC ngày 03/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo

 • 2667_dinhchinhvanban_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/10/2018
2662/SGDĐT-CTTT

Phát động tham gia hưởng ứng Cuộc thi "Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2018

 • 2662_khoinghiep_cttt.pdf
 • 3950_khoinghiep_bgddt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 02/10/2018
110/KHLT-BGD

Kế hoạch Liên tịch Hướng nghiệp - Tuyển sinh lần 11 năm học 2018-2019

 • 110_khlt_huongnghiep_cttt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 28/09/2018
2647/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019

 • 2647_nhiemvucntt_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/09/2018
2622/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 16_tt_2018_quydinhtaitro_bgddt.pdf
 • 2622_quydinhtaitro_vp.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/09/2018
2605/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ GDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo

 • 2605_sudungsgk.pdf
 • 3798_ct_bgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/09/2018
2582/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tổ chức Hội thảo quy đổi hình thức xếp loại năng lực và phẩm chất đối với học sinh học mô hình trường học mới

 • 2582_taphuantruonghocmoi_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 24/09/2018
2574/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2574_chithi38.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 21/09/2018
2573/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Thông báo về học sinh tự nguyện tham dự AMO và trường Tiểu học An Hảo phối hợp tổ chức một địa điểm thi AMO

 • 2573_thamduthiamo_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 21/09/2018
977/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học phổ thông năm học 2018-2019

 • 977_bosungdtnt_thpt_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 20/09/2018
976/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung học sinh vào lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện năm học 2018-2019

 • 976_bosungdtnt_thcs_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 20/09/2018
2556/SGDĐT-VP

Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2018-2019

 • 2556_dangkyskkn_vp.pdf
 • 2556_mauskkn.xls
Văn bản Văn phòng Sở 20/09/2018
2513/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn dạy Nghề phổ thông năm học 2018-2019

 • 2513_hongdanhocnghe2018.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 17/09/2018
2490/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc

 • 2490_huongdannvnh_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 13/09/2018
2488/KH-SGDĐT

Kế hoạch Phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX trên địa bàn tỉnh, từ nay đến năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 2488_phongchongbaoluc.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 13/09/2018
2487/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm xây dựng ngân hàng câu hỏi và chấm thi trắc nghiệm PMT-EXAM năm học 2018-2019

 • 2487_phanmemtracnghiem_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 13/09/2018
1790/KHLT

Kế hoạch Liên tịch triển khai thực hiện Đề án 1236/QĐ-BGDĐT về Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy và Đề án 1235/QĐ-BGDĐT về phòng, ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

 • 1790_khlientich_cttt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 06/07/2018
2478/SGDĐT-CTTT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019

 • 2478_huongdangdtc_cttt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Mầm non 12/09/2018
2457/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở

 • 2457_dieutradanso_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/09/2018
2444/SGDĐT-CTTT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-20419

 • 2444_huongdannvnh_cttt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 10/09/2018
2450/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục bậc trung học năm học 2018-2019

 • 2450_huongdannvnh_thpt_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 10/09/2018
2435/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện mẫu Báo cáo sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • 2435_sangkiengd_vp.pdf
 • 2435_maubaocaosk_vp.doc
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2018
2433/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương các môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý bậc THCS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2433_taphuangddp_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 10/09/2018
2432/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn thực hiện côn tác thư viện năm học 2018-2019

 • 2432_huongdancongtacthuvien_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 10/09/2018
2431/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai giải pháp tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ hài lòng của người dân trong Ngành giáo dục và Đào tạo

 • 2431_tangcuongcaicachhanhchinh_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/09/2018
2240/SGDĐT-VP

Không cung cấp thông tin hoặc báo cáo theo yêu cầu của các đối tượng không xác định

 • 2240_khongcungcaptt_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2018
2404/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2018-2019

 • 2404_huongdannhiemvuanqp.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 06/09/2018
2402/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 8864/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh triển khai đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2402_ungdungcntt_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/09/2018
2400/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi lập trình giả lập Robotics năm học 2018-2019

 • 2400_robotics.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 06/09/2018
733/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính qua tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai của Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd_733_traloikiennghiquatongdai.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/7/2018
2378/BCĐ-XHHT

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

 • cv_2378_hoctapsuotdoi_gdth.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Tiểu học 04/9/2018
2381/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019

 • cv_2381_kehoachnamhoc_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 04/9/2018
2352/SGDĐT-GDTH

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019

 • cv_2352_huongdannhiemvugdth_gdth.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Tiểu học 30/8/2018
2323/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trun ghọc cơ sở năm học 2018-2019

 • cv_2323_huongdannhiemvuthcs.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 28/8/2018
2332/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn phương pháp lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, THCS năm 2018

 • cv_2332_taphuanlongghepgdqp_an.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 28/8/2018
2321/KH-SGDĐT

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019

 • cv_2321_koachtuyendungvienchuc2018.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 27/8/2018
2264/SGDĐT-CTTT

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 8766/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về bảo đảm trật tự ATGT dịp Lễ Quốc Khánh 02/9/2018 và khai giảng năm học mới 2018-2019

 • cv_2264_baodamatgtngay02_09.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 21/8/2018
2247/SGDĐT-CTTT

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học 2018-2019 cho học sinh

 • cv_2247_tuyentruyenatgt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 20/8/2018
2246/SGDĐT-CTTT

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong trường học năm học 2018-2019

 • cv_2246_dambaoantoantruonghoc.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 20/8/2018
2222/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 bậc Trung học phổ thông

 • cv_2222_nhiemvunamhoc_thpt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 17/8/2018
2242/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THCS

 • cv_2242_2018_hoinghithcs.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 20/8/2018
2240/SGDĐT-GDTRH&GDTX

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn định hướng giáo dục STEM & Cuộc thi lập trình giả lập Robotics

 • cv_2240_taphuanstem_robotics.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 20/8/2018
813/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd_813_sgddt_quychephatngonvacungcapthongtinchobaochi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/8/2018
815/QD-SGDĐT

Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Bản tin nội bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd_815_bantinnoibo.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/8/2018
2186/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn công tác coi thi Lý thuyết và chấm thi Thực hành Nghề phổ thông bậc THPT năm học 2017-2018

 • cv2186_huongdanchutich.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 13/8/2018
2161/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn vật tư thi nghề phổ thông năm học 2017-2018

 • cv_2161_huongdanvattu.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 09/8/2018
2172/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Dời ngày thi nghề phổ thông bậc THCS khóa thi ngày 16/8/2018

 • cv_2172_doingaythinghethcs.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 10/8/2018
2109/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn giáo viên giảng dạy Tin học

 • cv2109_taphuanboiduonggvtinhoc.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 03/8/2018
2131/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019

 • cv2131_kehoachtochuckhaigiang.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/8/2018
2102/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Cộng điểm khuyến khích cho học sinh có giấy chứng nhận nghề phổ thông trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT từ năm học 2019-2020

 • cv2102_congdiemnghe.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 02/8/2018
2104/SGDĐT-CTTT

Triển khai thực hiện phần mềm "Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng" thuộc Dự án Bữa ăn học đường tại tỉnh Đồng Nai dành cho các trường Tiểu học bán trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv2104_thucdoncanbangdinhduong.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 02/8/2018
2088/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS về kết quả kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học

 • cv2088_taphuanchuyenmonthcs.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 01/8/2018
1976/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Đăng ký triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6, 7, 8, 9 năm học 2018-2019

 • dangkymohinhtruonghocmoi.pdf
 • maudangky.xlsx
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 26/7/2018
1931/SGDĐT-VP

Triển khai hệ thống tiếp nhận-xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của Bộ Nội vụ

 • cv1931_traloiphananh.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/7/2018
1930/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo

 • cv_1930_chisopapi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/7/2018
1937/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Thông báo ngày thi Nghề phổ thông cấp THCS năm học 2017–2018

 • cv1937_thongbaongaythinghephothong.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 23/7/2018
1934/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Rà soát báo cáo tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia bậc THPT giai đoạn 2015-2020

 • cv_1934_rasoattruongchuanquocgia.pdf
 • maubaocaorasoat.doc
 • maubienbanrasoat.rar
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 23/7/2018
959/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý và giáo viên bậc THCS và GDTX năm học 2017-2018

 • cv954_boiduongthuongxuyen.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 24/4/2018
1887/SGDĐT-CTTT

Phối hợp tổ chức và huy động lực lượng Lễ Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

 • cv1887_thapnentrian.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 18/7/2018
1237/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn công tác thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm học 2018-2019

 • 1237_huongdancongtacthuyenchuyen.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/5/2018
1741/KH-SGDĐT

Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai

 • cv1741_kehoachtgnh2018_2019.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/7/2018
1742/SGDĐT-VP

Tập trung chuẩn bị năm học mới 2018-2019

 • cv1742_chuanbikhaigiang.pdf
 • decuongbaocao.doc
 • mauphuluc.xls
Văn bản Văn phòng Sở 02/7/2018
1693/SGDĐT-CTTT

Triển khai Quyết định số 2276/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv1693_trienkhaithuchienquyetdinh2276.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 26/06/2018
1680/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018

 • cv1680_trienkhaithuchienquyetdinh28.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 26/06/2018
1668/SGDĐT-CTTT

Triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 trong ba năm 2018, 2019 và 2020

 • cv1668_kyniemngay27_7.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 25/06/2018
1653/SGDĐT-CTTT

Phát động cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai, năm 2018

 • cv1653_giatrivhls_dongnai2018.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 22/06/2018
1639/SGDĐT-CTTT

Triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong trường phổ thông năm 2018

 • cv1639_baovechamsoctrem.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 21/06/2018
1647/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2018"

 • cv1647_cuocthitimhiepphapluat2018.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/06/2018
1587/SGDĐT-TCCB

Triển khai Thông tư quy định chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

 • 05_2018_tt-bnv_381914.pdf
 • 46_2017_tt-btttt_372078.pdf
 • 1939-snv-trien-khai-quy-dinh-thong-tin-truyen-thong.pdf
 • cv-1587-2018-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Tổ chức Cán bộ 15/6/2018
1469/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn nghiệp vụ nhập dữ liệu cho CSDL toàn ngành Giáo dục và Đào tạo

 • cv1469_taphuancsdlnganh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 07/6/2018
1486/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng nghề nghiệp cho giáo viên

 • cv1486_thanghanggiaovien.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/6/2018
1362/SGDĐT-GDTX

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 đối với Giáo dục Thường xuyên

 • cv1362_baocaogdtx.pdf
 • mauthongke.xls
 • phulucbaocao.doc
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 29/5/2018
1433/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2020

 • cv_1433-sgddt_trienkhaichuongtrinhphoihoptuyentruyengiaoduc.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 04/6/2018
1326/SGDĐT-CTTT

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá năm 2018

 • cv1326_khonghutthuocla2018.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 25/5/2018
1324/SGDĐT-CTTT

Triển khai các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch những giọt máu hồng" hè năm 2018

 • cv1324_giotmauhong.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 25/5/2018
1322/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 các trường phổ thông DTNT cấp THPT năm học 2018-2019

 • cv_1322_ketquatuyensinh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 25/5/2018
1281/SGDĐT-CTTT

Tổ chức các hoạt động thực hiện "Tháng hành động vì Môi trường Thế giới" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05/6/2018

 • cv1281_thanhhanhdongvimoitruong.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 22/05/2018
1276/KH-SGDĐT

Kế hoạch hoạt động hè năm 2018

 • 1_decuongbaocaodean117.doc
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 22/05/2018
1220/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2017-2018 của ngành GDĐT

 • cv1220_tongketthidua.pdf
 • bieumau.rar
Văn bản ngành Phòng Tổ chức Cán bộ 16/5/2018
1209/SGDĐT-CTTT

Triển khai "Giải thưởng sáng tạo xanh" lần thứ II, năm 2018

 • cv1209_sangtaoxanh.pdf
 • thelestx_kemtheovb1209.doc
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 16/05/2018
1208/SGDĐT-CTTT

Phối hợp tổ chức tham gia chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2018

 • cv1208_dietlangquang.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 16/05/2018
1230/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

 • cv1203_doimubh_cttt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 16/05/2018
1180/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Nâng cấp và thay đổi giao diện trang thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

 • cv1180_thaydoicttdt.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 14/5/2018
1180/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tổ chức Hội nghị triển khai quy trình xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc THPT năm 2018

 • cv1181_hoinghitruongchuan.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 14/5/2018
1179/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Triển khai bình ổn giá sách giáo khoa năm học mới 2018-2019 theo chủ trương bình ổn giá của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1179-2018-1.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 14/5/2018
1156/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh

 • cv-1156-2018-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/5/2018
1155/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh

 • cv-1155-2018-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/5/2018
1161/SGDĐT-KHTC

Tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và cac loại tiền ảo tương tự khác

 • cv-1161-2018-1.pdf
Văn bản Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD 11/5/2018
1126/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp, năm học 2018-2019

 • cv1126_huongdantuyensinhtiengphap.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 09/5/2018
515 và 516/QĐ-SGDĐT

Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận lại trường THCS Phan Chu Trinh và THCS Nguyễn Hiền huyện Xuân Lộc đạt chuẩn quốc gia

 • qd515_thcsnguyenhien_xl.pdf
 • qd516_thcsphanchutrinh_xl.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 09/5/2018
1113/SGDĐT-VP

Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục

 • cv-1113-2018-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/5/2018
1100/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/03/2018 của Bộ Tư pháp

 • cv-1100-trien-khai-thong-tu-so-03.pdf
 • thong-tu-so-03.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 07/5/2018
1100/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tư Pháp

 • cv-1100-2018-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 07/5/2018
1094/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT hệ 10 năm theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, năm học 2018-2019

 • cv1094_huongdandaytienganh.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 07/5/2018
1090?SGDĐT-CTTT

Hưởng ứng tham gia cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề "Nông nghiệp - Nông dân và Nông thôn Đồng Nai - năm 2018

 • cv1090_huongdanvanhocnghethuat.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 07/5/2018
1089/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới - Năm 2018

 • cv1089_kehoachphongchongtoipham.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng 07/5/2018

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT năm học 2018-2019

 • cv955_huongdanthikhkt_2019.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 27/4/2018
1027/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2017-2018

 • cv1027_huongdanthinghe2018.pdf
Văn bản Phòng Giáo dục TrH và GDTX 02/5/2018
3031\CT-BGDDT

CT_3031-BGDDT_Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017

 • ct_3031-bgddt_nhiem-vu-chu-yeu-nam-hoc-2016-2017.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT
2630/KH-SGDDT

Quyết định số 2161/QĐ-BGDDT ngày 26/6/2017 của Bộ GD&ĐT về phát triển bềnh vững lĩnh vực GD&ĐT

 • qd_2161-bgddt_muc-tieu-phat-trien-ben-vung-gddt-1.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT
66/2013/QĐ-TTg

Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

 • 66_2013_ttg.pdf
Luật
19/2017/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 19-2017-tt.signed-1.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT

Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ Thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao giáo dục

 • qd_117-ttg_de-an-tang-cuong-ung-dung-cntt-2016-2020.pdf
Thông tư các Bộ
2630/KH-SGDDT

​Quyết định số 2161/QĐ-BGDDT ngày 26/6/2017 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bềnh vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

 • qd_2161-bgddt_muc-tieu-phat-trien-ben-vung-gddt.pdf
Văn bản ngành