• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 326 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3277/KH-SGDĐT

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng tổ trưởng, nhóm trưởng về đổi mới phương pháp dạy học

 • cv-3277-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/10/2019
911/SGDĐT-NV1

Quyết định Ban hành quy chế về công tác Thi đua- khen thưởng ngành GDĐT tỉnh Đồng Nai

 • qd-911-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/10/2019
3236/SGDĐT-NV1

Tổ chức tập huấn về quản lý, giáo viên về hướng dẫn sử dụng bộ công cụ giao tiếp cho học sinh khiếm thính cấp trung học

 • cv-3236-2019.signed.pdf
 • ds_cu_dai_bieu_kem_cv_so_3236.xlsx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/10/2019
906/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua các đơn vị thuộc các cụm thi đua ngành GDĐT

 • dinh-kemqd906.docx
 • qd-906-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 15/10/2019
3207/SGDĐT-NV1

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia công tác tập huấn Vận dụng cách đánh giá PISA vào đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông năm 2019

 • cv-3207-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/10/2019
3173/SGDĐT-VP

Dự hội nghị tập huấn công tác truyền thông về giáo dục & đào tạo dành cho CBQL, năm học 2019-2020 & Hội nghị tập huấn về giải pháp xây dựng trường học an toàn, thân thiện & hạnh phúc

 • cv-3173-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/10/2019
3142/SGDĐT-NV1

Tạm ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trong & ngoài nhà trường

 • cv-3142-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-cv3142.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2019
3098/SGDĐT-VP

Bổ sung đối tượng đăng ký sáng kiến kinh nghiệm , đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2019-2020

 • cv-3098-2019.signed.pdf
 • mau-danh-sach-nop-skkn-2019-2020.xls
Văn bản Văn phòng Sở 02/10/2019
3055/KH-SGDĐT

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai trong năm 2020

 • cv-3055-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/09/2019
3043/SGDĐT-NV1

Triển khai tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực về nghiên cứu Khoa học sư phạm ứng dụng

 • cv-3043-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2019
3041/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề về cách thức tuyên truyền tìm hiểu về biển, đảo & các giá trị văn hóa _ Lịch sử địa phương các hoạt động ngoài giờ lên lớp môn lịch sử & Địa lý bậc THCS & THPT năm học 2019-2020

 • cv-3041-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2019
3032/SGDĐT-VP

Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2019-2020

 • cv-3032-2019.signed.pdf
 • mau-danh-sach-nop-skkn-2019-2020.xls
Văn bản Văn phòng Sở 26/09/2019
3020/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện công tác thư viện năm học 2019-2020

 • cv-3020-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/09/2019
3016/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn hoạt động cụm thi đua năm học 2019-2020

 • cv-3016-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 25/09/2019
2953/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học, thực hiện Thông tư 33/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT

 • cv-2953-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-cv2953.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019
2946/SGDĐT-VP

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

 • cv-2946-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019
2948/SGDĐT-VP

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 • cv-2948-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-2948.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019
2932/SGDĐT-NV1

Triệu tập Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTX & triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX

 • cv-2932-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/09/2019
2875/BCĐ-XHHT

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

 • cv-2875-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2872/SGDĐT-NV1

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021

 • cv-2872-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019