• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ George Washington (cơ sở 2) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Tiêu đề: Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ George Washington (cơ sở 2) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
Số/Ký hiệu: 1144/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 03/11/2022
Ngày ban ký: 03/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ George Washington (cơ sở 2) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1144-2022_0001.pdf