• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Ban Giám đốc


Giám đốc - Bà Huỳnh Lệ Giang

Bà Huỳnh Lệ Giang

Trình độ

Điện thoại

Email

Giám đốc 

Thạc sĩ  

02513846441  

hlgiang0566@yahoo.com  

Phó giám đốc - Ông Võ Ngọc Thạch

Ông Võ Ngọc Thạch

Trình độ

Điện thoại

Email

Phó giám đốc 

Thạc sĩ  

02513846441  

ngocthach.pgd@dongnai.edu.vn  

Phó giám đốc - Ông Đào Đức Trình

Ông Đào Đức Trình

Trình độ

Điện thoại

Email

Phó giám đốc 

Thạc sĩ  

02513846441  

ductrinh.pgd@dongnai.edu.vn  

Phó giám đốc - Bà Trương Thị Kim Huệ

Bà Trương Thị Kim Huệ

Trình độ

Điện thoại

Email

Phó giám đốc 

Thạc sĩ  

02513846441  

kimhue.pgd@dongnai.edu.vn