• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Đồng Nai Triển khai xây dựng thư viện thân thiện trường tiểu học năm 2019

Sáng ngày 22/5/2019, Sở GDĐT đã phối hợp với Tổ chức Room to Read (RtR) tổ chức họp triển khai thực hiện mô hình thư viện thân thiện (TVTT) trường tiểu học năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tham dự buổi triển khai có lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ 1, đại diện tổ chức RtR, các Chuyên viên phụ trách Thư viện - Thiết bị của 11 Phòng GDĐT, Ban Giám hiệu của 13 trường tiểu học được chọn triển khai mô hình TVTT trong năm 2019.

Đồng Nai Triển khai xây dựng thư viện thân thiện trường tiểu học năm 2019
Đồng Nai Triển khai xây dựng thư viện thân thiện trường tiểu học năm 2019

Đồng Nai là 1 trong 10 địa phương được Bộ GDĐT và RtR chọn để triển khai hỗ trợ kỹ thuật xây dựng TVTT trường tiểu học. Buổi họp đã trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến hoạt động triển khai xây dựng TVTT tại 13 trường được lựa chọn.

Đồng Nai Triển khai xây dựng thư viện thân thiện trường tiểu học năm 2019
Phân loại sách theo trình độ đọc (mã màu)

Theo đó, các nội dung được tập trung thực hiện là: tập huấn thiết lập TVTT; tập huấn dạy tiết đọc thư viện; cải tạo thư viện hiện có theo mô hình hoạt động của RtR; bổ sung đầu sách; phân loại sách theo mã màu; khánh thành, đưa thư viện vào hoạt động phục vụ học sinh từ năm học 2019-2020.

Đồng Nai Triển khai xây dựng thư viện thân thiện trường tiểu học năm 2019
Mô hình TVTT trường tiểu học của RtR
Đồng Nai Triển khai xây dựng thư viện thân thiện trường tiểu học năm 2019
Hình ảnh học sinh đọc sách tại thư viện

Tin, ảnh: Minh Kiếm - Khánh Hậu, Phòng Nghiệp vụ 1.

Các tin khác

Thống kê truy cập