• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Hội nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện kỳ thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019

Ngày 30/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện kỳ thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 tại Trường THPT Trấn Biên. Giám đốc Huỳnh Lệ Giang và Phó Giám đốc Trương Thị Kim Huệ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng ban Sở Giáo dục và Đào tạo cùng  230 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ giáo viên phụ trách dữ liệu thi của các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, các đơn vị có giảng dạy chương trình phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh.                                              

Hội nghị đã hướng dẫn công tác tổ chức thực hiện kỳ thi, Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2019, tập huấn nhập dữ liệu thi trên phần mềm Quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giám đốc Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh phải thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức kỳ thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Hội nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện kỳ thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019
Bà Huỳnh Lệ Giang - Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thủ trưởng các đơn vị cần lưu ý:

1) Các đơn vị có thí sinh dự thi đều phải xét duyệt hồ sơ theo bốn bước sau:

Bước 1: Giáo viên chủ nhiệm xét duyệt hồ sơ của học viên lớp mình phụ trách. Thủ trưởng đơn vị phân công người thu nhận và kiểm tra tính chính xác của hồ sơ thí sinh tự do, đối chiếu điểm bảo lưu (nếu có).

Bước 2: Thủ trưởng đơn vị thành lập Ban xét duyệt hồ sơ để xét duyệt tất cả các hồ sơ đăng ký dự thi của đơn vị. Trong quá trình xét duyệt phải đặc biệt lưu ý hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh có quá trình học lớp 10, 11 ở nơi khác chuyển đến Đồng Nai học lớp 12 và thí sinh tự do có quá trình học ở tỉnh ngoài nhưng đăng ký dự thi ở Đồng Nai. Nếu có nghi ngờ về tính chính xác của hồ sơ, thủ trưởng các đơn vị phản hồi về Sở.

Bước 3: Sau khi xét duyệt, các đơn vị nhập danh sách thí sinh đăng ký dự thi vào phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GDĐT; thực hiện đúng quy trình, cấu trúc theo quy định của Bộ GDĐT; nhập đầy đủ thông tin; nhập đúng tập tin ảnh của thí sinh vào chương trình phần mềm quản lý thi. Các đơn vị phải đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin Tuyển sinh đại học, Cao đẳng của Bộ GDĐT và nội dung được Sở GDĐT tập huấn để nhập dữ liệu đúng quy định.

Bước 4: Sau khi nhập dữ liệu, cán bộ máy tính in Danh sách thí sinh đăng ký dự thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh rà soát lại hoặc người được phân công phụ trách (đối với thí sinh tự do) kiểm tra để phát hiện chỗ chưa chính xác (nếu có) và điều chỉnh cho đúng và cho thí sinh ký xác nhận thông tin trong danh sách. Danh sách thí sinh đã ký nhận thông tin đăng ký dự thi phải lưu tại đơn vị.

Hội nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện kỳ thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019
Đại biểu tham dự Hội nghị

Các đơn vị kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi; xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh; quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ và thông báo trực tiếp cho thí sinh biết.

2) Các đơn vị lập biên bản đề nghị miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 32, Điều 33; đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 34 của Quy chế thi. Hồ sơ đề nghị xét miễn thi và đặc cách tốt nghiệp trước kỳ thi gửi trực tiếp Phòng Nghiệp vụ 2, Bộ phận Khảo thí và Kiểm định CLGD Sở GDĐT. Hồ sơ đặc cách tốt nghiệp THPT trong các ngày tổ chức thi lãnh đạo các Điểm thi chuyển về Ban chấm thi.

3) Thủ trưởng các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ điều kiện dự thi và hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh ở đơn vị mình; bảo quản hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký dự thi để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và yêu cầu sửa chữa.

4) Hồ đăng ký dự thi nộp về Sở GDĐT: gồm các túi hồ sơ trong đó có phiếu số 2 (bản photocopy) tách riêng và xếp thành tập, bản photo chứng minh nhân dân, ảnh và danh sách in ra từ chương trình phần mềm các thí sinh đăng ký dự thi. Thứ tự túi hồ sơ xếp theo đúng thứ tự danh sách.  

Hội nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện kỳ thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019
Ông Trần Tấn Tài - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, triển khai một số quy định về kỳ thi THPT quốc gia

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 được tổ chức vào các ngày 25, 26 và 27/6/2019; Chiều 24/6/2019  Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

           Tin, ảnh: Phòng Nghiệp vụ 2 – Sở GDĐT

Các tin khác

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non