• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kết luận của Bà Trương Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tổng kết Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trên SMART TIVI năm học 2018 – 2019

Ngày 10/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Tổng kết Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trên SMART TIVI năm học 2018 – 2019. Tham dự Hội nghị Tổng kết có lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở GDĐT; lãnh đạo các phòng GDĐT; ban giám hiệu và giáo viên các trường có giáo viên tham gia hội thi của 11 đơn vị huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trên SMART TIVI, bà Trương Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc Sở GDĐT kết luận:

Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trên SMART TIVI là một trong những biện pháp có hiệu quả cao trong việc nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ giáo viên cũng như chất lượng thực hiện chương trình. Đây cũng là một cơ hội cho giáo viên và các đơn vị giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Hội thi đã tạo ra một động lực trong việc phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm tiến tới thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung vào các vấn đề cụ thể như sau:

1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

 * Phòng Nghiệp vụ 2 (bộ phận GDMN) Sở GD-ĐT

- Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay, thông qua việc tổ chức các hội thảo chuyên đề, tập huấn, hội giảng; khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin trên SMART TIVI trong tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm khích lệ và tạo cơ hội cho trẻ được tích cực hoạt động trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức “học bằng chơi, chơi mà học”, giúp phát triển toàn diện góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

Kết luận của Bà Trương Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tổng kết Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trên SMART TIVI năm học 2018 – 2019
Tổng kết Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trên SMART TIVI năm học 2018 – 2019

            - Những hoạt động giáo dục đạt kết quả cao có kế hoạch tổ chức kiến tập, nhân rộng những nhân tố điển hình trong toàn ngành; chia sẻ kinh nghiệm thành công của việc ứng dụng CNTT trên SMART TIVI đạt hiệu quả.

            - Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc khai thác, sử dụng các trang thiết bị được trang cấp tại các cơ sở GDMN; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội thi, hội khỏe mầm non năm học 2019-2020.

Kết luận của Bà Trương Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tổng kết Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trên SMART TIVI năm học 2018 – 2019
 Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trên SMART TIVI năm học 2018 – 2019

            * Phòng Kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT

            Tiếp tục dự trù kinh phí tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trang bị SMART TIVI cho các cơ sở GDMN chưa được trang bị trong thời gian vừa qua nhằm giúp cho 100% cơ sở GDMN công lập trong toàn tỉnh đều được trang bị SMART TIVI trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Kết luận của Bà Trương Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tổng kết Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trên SMART TIVI năm học 2018 – 2019
Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trên SMART TIVI năm học 2018 – 2019

2. Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố

            - Chỉ đạo sát sao hơn nữa về chuyên môn cho giáo viên trong cách vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, khai thác sử dụng thiết bị SMART TIVI trong tổ chức các hoạt động cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

            - Có kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc sử dụng các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi được trang cấp đối với các cơ sở GDMN trên địa bàn, chú trọng cơ hội trải nghiệm, phát triển vận động, thể chất cho trẻ phù hợp với điều kiện nhà trường.    Xây dựng kế hoạch tổ chức hội khỏe mầm non cấp cụm, cấp huyện, thông qua các hoạt động, trò chơi vận động nhằm giúp các cơ sở GDMN khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong tổ chức các hoạt động của trẻ.

- Tuyên truyền sâu rộng đến các cơ sở GDMN ngoài công lập việc sử dụng hiệu quả ứng dụng CNTT trên SMART TIVI trong tổ chức các hoạt động cho trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; khuyến khích các cơ sở GDMN ngoài công lập trang bị SMART TIVI hỗ trợ trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trên toàn tỉnh.

3.      Đối với cơ sở GDMN

Có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên sử dụng thành thạo SMART TIVI trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, khai thác tư liệu.. và tổ chức các hoạt động cho trẻ. Lập kế hoạch luân phiên các lớp chưa được trang bị SMART TIVI được tổ chức các hoạt động ứng dụng CNTT trên MARST TIVI theo lịch của trường nhằm tạo cơ hội cho trẻ được khám phá, trải nghiệm và thực hành các kỹ năng tương tác trên màn hình Smat tivi một cách thành thạo, đáp ứng nhu cầu đổi mới trong việc thực hiện chương trình.

             Thường xuyên tạo cơ hội cho trẻ được hoạt động với các trang thiết bị được trang cấp như: bộ thiết bị vận động thông minh, các loại xe… khai thác tính năng, hiệu quả sử dụng các trang thiết bị trong việc tăng cường tổ chức các trò chơi vận động, các bài tập rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản…giúp trẻ phát triển các tố chất nhanh, mạnh, khéo léo, tự tin  góp phần nâng cao chất lượng chuyên đề Phát triển vận động trong trường mầm non./.

                                                                                        Tin, ảnh: Phòng Nghiệp vụ 2

Các tin khác

Thống kê truy cập