• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg

Tập huấn Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non

Căn cứ Kế hoạch số 13080/KH-UBND ngày 30/11/2019 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 0218 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tập huấn Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non
Giờ hoạt động “ Làm quen chữ n,m”  Lớp Lá trường MN Bình Hòa huyện Xuân Lộc

Vừa qua ngày 7/5/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã tổ chức lớp tập huấn “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số” tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tập huấn Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non
Giờ hoạt động LQVH “Truyện Bác gấu đen và hai chú thỏ”  Lớp Chồi trường MN Bình Hòa H.Xuân Lộc

Tham dư lớp tập huấn có 186 cán bộ, giáo viên mầm non của các đơn huyện, thị xã Long Khánh; nội dung lớp tập huấn xoay quanh các vấn đề làm thế nào cho trẻ mầm non người DTTS tiếp cận với ngôn ngữ tiếng Việt, cách dạy trẻ nghe, nói tiếng Việt mạch lạc, tròn câu theo đúng ngữ pháp; chuẩn bị cho trẻ DTTS về khả năng đọc, viết tiếng Việt trước khi vào lớp 1.

Tập huấn Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non
CBGV tham gia hội nghị tập huấn “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số” tại  Xuân Lộc.

Bên cạnh đó các cán bộ, giáo viên được dự 2 hoạt động kiến tập; hoạt động làm quen văn học “Bác gấu đen và hai chú thỏ” và hoạt động “Làm quen chữ cái n, m” do các giáo viên huyện Xuân Lộc dạy minh họa, thông qua những hoạt động này, đã giúp các cán bộ, giáo tham gia lớp học hiểu rõ hơn phương pháp tổ chức các hoạt động học tập cho trẻ mầm non vùng DTTS; đồng thời trên cơ sở thực tế tại đơn vị, mỗi cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn sẽ có định phướng tốt hơn trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức các giáo dục cho trẻ tại địa phương./.

                                                                                 Tin, ảnh: Phòng Nghiệp vụ 2

Các tin khác

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non