• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại

Những kết quả đạt được trong thực hiện việc đổi mới dạy và học đối với Giáo dục tiểu học

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016-2017, đối với giáo dục Tiểu học là tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, thông qua việc tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm triển khai một số nội dung đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; tại Công văn số 2862/KH-SGDĐT ngày 14/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học sinh;

Trên tinh thần đó, để kịp thời nắm bắt tình hình triển khai thực hiện việc đổi mới dạy và học tại các địa phương; trong tháng 2/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức việc kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện công tác đổi mới dạy và học tại một số đơn vị trường học được chọn thực hiện thí điểm cấp tỉnh thuộc 06 huyện (đó là: Tiểu học Trần Quốc Toản (Tân Phú), Tiểu học Chu Văn An (Định Quán), Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Cẩm Mỹ), Tiểu học Kim Đồng (Long Khánh), Tiểu học Quang Trung (Thống Nhất) và Tiểu học Trưng Vương (Trảng Bom).

 Tại các đơn vị trường học Đoàn đã tiến hành kiểm tra với 6 nội dung cơ bản như:

 • Việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển trường học; 
 • Việc chỉ đạo triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch và dạy học tài liệu giáo dục địa phương;
 • Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh (việc soạn, dạy và việc học của học sinh); 
 • Thực hiện đánh giá học sinh;
 • Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề cấp trường, tổ khối;

Tổ chức học tập bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý và giáo viên.

Trong thời gian Đoàn đến làm việc đã có sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo phụ trách, Cán bộ chuyên môn Tiểu học của các địa phương. Sau buổi kiểm tra Đoàn đã giành thời gian để trao đổi và đánh giá rút kinh nghiệm về kết quả làm việc tại các đơn vị trường học, từ đó Đoàn đã có những ghi nhận về kết quả thực việc đổi mới dạy và học trong thời gian qua.

Ngoài những ghi nhận về kết quả thực hiện tại các địa phương Đoàn cũng đã lắng nghe các đơn vị trường học/địa phương nêu những khó khăn vướng mắc trong  quá trình thực hiện đổi mới giáo dục, để từ đó có hướng chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm hướng tới vận dụng và đổi mới một cách làm sáng tạo theo tinh thần thực hiện đổi mới giáo dục theo nghị quyết 29/TW nói chung và đổi mới   dạy và học nói riêng.

Để thực hiện tốt công việc này Ngành cần tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo; Tổ chức các chuyên đề cấp huyện với nội dung liên quan đến hoạt động đổi mới dạy và học; phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng bộ môn cấp huyện, tỉnh tham gia phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các trường được chọn thí điểm trong quá trình tổ chức thực hiện đổi mới. Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên các đơn vị trường học về đổi mới dạy và học. Đặc biệt là đổi mới về soạn – giảng; đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề.

Các đơn vị trường học cần sắp xếp, bố trí phân công trách nhiệm phù hợp, khoa học cho từng thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường và quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất từ nhiều nguồn ngân sách và xã hội hoá, tạo điều kiện đầy đủ nhất về trang thiết bị dạy học để giáo viên thực hiện  việc đổi mới dạy và học một các tốt nhất.

Nhằm tạo ra những giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt công tác đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29/TW ở các đơn vị trường học, cần phải:

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch, làm tiền đề cho việc thực hiện đổi mới dạy và học đại trà. Đồng thời xây dựng tốt kế hoạch thực hiện công tác giáo dục lịch sử, địa lý địa phương cho học sinh trong học kì 2 và những năm tiếp theo. Trang bị đủ tài liệu cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học.

Các địa phương cần có kế hoạch chỉ đạo cụ thể để các đơn vị trường học tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả, thiết thực trong công tác tổ chức học BDTX đối với CBQL và GV trong học kỳ 2 này và trong thời gian tới nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên.

Từ những kết quả đạt được trong công tác đổi mới dạy và học tại các địa phương, cho thấy phần nào đó Giáo dục Tiểu học Đồng Nai đã có những thay đổi về nhận thức trong dạy học; và đã từng bước góp phần thực hiện việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh, theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục./.

Người viết: Minh Thông – Văn Minh; Phòng  GD Tiểu học

Các tin khác

Thống kê truy cập