• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Sáng ngày 01/10/2018, tại thị xã Long Khánh và các huyện trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân” (Hồ Chí Minh).

             Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 là hoạt động cao điểm trong năm, nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội; khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời. Đây cũng là giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập” theo tinh thần của Nghị quyết số 29 Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khóa XI).

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ông Võ Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở GDĐT dự lễ khai mạc tại huyện Tân Phú

           Tại tỉnh Đồng Nai, được sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh, hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức rộng khắp trong các địa phương từ ngày 01 đến ngày 07/10/2018.

            Trong tuần lễ, các các các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, trung tâm văn hóa thể thao – học tập cộng đồng, trung tâm học tập cộng đồng...) sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng như: tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ; mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; tổ chức các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng XHHT; tổ chức các cuộc thi về sách; tổ chức thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương; đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập”…

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

             Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; là cơ hội để chính quyền các cấp và các cơ sở giáo dục tăng cường khả năng cung ứng các cơ hội học tập cho người dân./

Tin, ảnh: Phòng Giáo dục Tiểu học

Các tin khác